Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Quyết định thay đổi nhân sự đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai

20/04/2018 - 1.919 lượt xem
Quyết định thay đổi nhân sự đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai Quyết định thay đổi nhân sự đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai

Quyết định thay đổi nhân sự đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai

Bài viết cùng chuyên mục

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 (189 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 (674 lượt xem)

CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2020 (793 lượt xem)

Thông báo gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (1.051 lượt xem)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (1.205 lượt xem)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn, thời điểm 6 tháng cuối năm 2019 (1.179 lượt xem)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn thời điểm 6 tháng đầu năm 2019 (1.386 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (1.450 lượt xem)

CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (1.474 lượt xem)

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 6 (1.500 lượt xem)

CBTT Quyết định xử phạt hành chính về thuế (1.555 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 (1.606 lượt xem)

CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Duy Đạt (1.781 lượt xem)

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm (1.754 lượt xem)

CBTT Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (1.916 lượt xem)

Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (1.857 lượt xem)

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 5 (1.897 lượt xem)

THƯ MỜI QUAN TÂM Gói thầu: "Cung cấp nhân công, thiết bị thi công và vật tư phụ còn lại" thuộc Kế hoạch: Thay định kỳ đồng hồ nước hộ gia đình và cải tạo ống phân phối nước trên địa bàn thành phố... (7 lượt xem)

Thông điệp từ chủ tịch HĐQT (4.157 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu